Haustmøtet 2019

Haustmøtet 2019 ble avholdt 12.11.2019.
I tillegg til styret møtte 8 personer. Det ble servert kaffi, Oldevatten, kanelsnurrer og baconcrisp. Det var en del færre personer enn vi bruker å være. Vi må mobilisere bedre neste gang. Alle får ta med seg en venn.
Bygdautvikleren ledet møtet og startet med en informasjon som er tilkommet siden forrige møte.

Eide Bru er sikret for 125.000. Det er nødvendig med mer midler og løyve fra SVV for å få gjort mer. Evalueringen av Oldedagane viser at økonomien ble bedret og at kveldsaktivitetene fungerte godt. Dette gir handlingserom til å bedre aktivitetene på dagtid. Ungdomslaget og Idrettslaget vil arrangere flaskeløp igjen til sommeren.
Det har kommet forslag om å ha en biltustilling på Olden Cruise Park i sammenheng med Oldedagane.

Avleiåsen er ryddet for ryddemidlene som ble gitt til Kontaktutvalet.

Nordfjord Havn Mener at det er realistisk å få kommet i gang med å bygge gangveg.
Telenor skal i gang med fiberutbygging.
Singerheimen, går mot fredingsvedtak. Referert til allmøte om Singerheimen.
Kontaktutvalet har deltatt på møte med kommunen og de andre bygdelagene for å diskutere viktige prosjekter. Reguleringsplaner for utvikling er de viktigste sakene.
Geir Brynestad informerte om økonomien. Purring på kontingent blir sendt ut i disse dager. Oppretter egen konto for prosjekt.
Gjennomgått forslag til budsjett.
9 klasser er kommité for julegran og blomster.
Forslag og diskusjoner i salen:
Vi må presse på for å få parkeringsareal i Avleivikja. Viktig at dette kommer raskt på plass så en unngår farlige situasjoner. Kontaktutvalet har hatt møte med SVV og kommunen angående dette.
Olden har noen boligtomter. Det er viktig at det blir tilgjengelig flere muligheter.
Samme gjelder næringsareal. Forslag om at fotballbane og all idrett får lokalisere seg rundt skolen og barnehagen. Dette kan frigi areal på eksisterende fotballbane til næringsformål.
Butikkene i Olden trenger å ha mulighet for å holde åpent når det kommer turistskip både i mars og november. Kontaktutvalet har søkt kommunen og bedt kommunen om å søke fylket.
Toalettsituasjonen i Olden er ikke tilfredsstillende, og det er usikkert hva som er på gang før neste sesong. Det skulle settes av penger til renovering av toaletter i budsjettet. Dette følges opp
Kommunen har sagt at de skal innkalle til allmøte om oldenleirane. Sjekker om det er noe på gang.
Kommunisere ut at møtene i Kontaktutvalet er åpne.
Få ut informasjon om heimeside. Styret informerte om at det er med i postkasseskrivet som er levert ut til alle innbyggere i Olden.
Høre med Arild/Meleinytt om å skrive litt om næringslivet i Olden. Litt like saker fra hver bedrift.
Det ble diskutert at vi trenger et nytt prosjekt. Det er et ønske om å gjøre noe rundt Laukjifossen som en attraksjon. Bedrifter er villige til å bidra med midler om det er ønskelig fra grunneierne. Kontaktutvalet skal ta kontakt med de som eier og har rettigheter rundt fossen.

Bygdautvikleren.