Busskur i Olden Sentrum

Bilde lånt fra Bamle Langesund Aluline.

Stryn Kommune har prioritert Busskur i Olden Sentrum på andreplass, på listen over tiltak på fylkesvei som det kan søkes midler til. Denne planen varer fra 2017-2020. Med ny fylkeskommune på plass fra årsskiftet blir det også andre ordninger. Statens Vegvesen har sendt brev til kommunene og informert om dette. https://stryn.kommune.no/innsyn_pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2019016368&dokid=1437100&versjon=1&variant=A&

Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen, tar opp tråden og ber om at Busskurene i Olden sentrum kommer på plass, selv om det ikke er mulig å søke midler før etter nyttår i følge skrivet fra SVV.

Her er prioriteringslisten i KDP for trafikktryggleik 2017-2020

1. Veglys ved Sagedammen 300.000

2. Buss-skur Olden sentrum inkl. flytting av busslomme ikkje prosjektert

3. Buss-skur på Fjellvang, Fv 698 60.000

4. Trafikktryggingstiltak for gangfelt ved innkøyringa til Naustbakkane Og ved gangfelt der Fv 724, Oldedalsvegen kjem inn på Fv 60 i Olden sentrum.